کاشکی...

 

ای کاش به جای این همه سوال و معمای هوش

یه آزمون هم برای سطح شعورآدم ها

وجود داشت

ای کاش ما آدما اونقدر که به محفوظاتمون تکیه میکردیم کمی هم برای فهیم بودن

ازرش قائل میشدیمافسوس

/ 1 نظر / 11 بازدید

واقعا آهنگ زمینتون خیلی زیباست اگر امکانش هست برای من اسمش یا خودش را بفرستید